सन् २०१७ लाई ‘शान्ति वर्ष बनाइने’ : राष्ट्रसङ्घ प्रमुख


 क्याटेगोरीः विश्व