अदालतको आदेश : फैसला सरल भाषामा लेख्नुपर्ने

 क्याटेगोरीः राजनीति