दोर्जे (तामाङ भाषाकाे कविता)


  • मुक्तान थेबा

 

तिल्मा, ओइमा, उन्मा……उन्मा…….

आखे-मामदा ह्रेङ्बा ङुराबरी नाइसी

ब्यान्बा हिन्ला

एला साब्राला ब्ला

एला ह्युल्बाला थोबोरी

काब्बा हिन्ला प्राङ्बोला ढा

 

थेनुन् प्राङ्बोला ढासे नाङ्सी ताइबा

मिख्लीला गन्दीकदे

है हाइमा खार्ला ओम दोर्जे?

एसे म्राङ्जि कि आम्राङ्नि?

 

एला आप्थेन आम्ला

‘का’थेन ‘टु’ला धुम्बकदे

ङ्यासे-ह्स्यो

थेनिकदेला खार्बारी

स्याम्सी चिबामुला

एलाजा कुथाबरि तिल्दा मे आलुङ्जी ओम दोर्जे ?

एसे एला याला ढि

घदे म्याब्जी ताला

हाइ ओम थुइहाम्बा एसे

एला ‘या’ थेन सुङ?

 

चारपाङ्ग्रे बामरी हाल्सी

थनथन फो हाण्डो क्रेमा धुइरी

एला गदे म्हेकदेला बु निजी ताला?

याक्खर गी छोन्छोन धोङ्ह्राब गुर्बा

ओइमा जेक्खेन हिन्ना

एसे ढानखम्ला ओम दोर्जे ?

एला गोरी काब्बा

प्राङ्बोला धोइ

हाइमादोना ?

 

एसे म्हाङ म्राङ्बा की आम्राङ्बा दोर्जे?

म्हाङरी म्हेदाङ म्राङ्बा की आम्राङ्बा?

 

म्हेदाङ म्रासी एला ङाछा राप्बा म्हाङ

एला मुक्तिला ग्यालाम हिन्ला ।।

 

२०७०-१०-२५ (याम्बु)

 

 

 

 

 क्याटेगोरीः तामाङ